Általános szerződési feltételek - MagánszemélyeknekElőszó
  Kérjük, alaposan olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a falad.hu oldalon (továbbiakban.: weboldal) csak akkor regisztráljon, ha a jelen dokumentumban (és a falad.hu Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatában) foglaltakat megértette és tudomásul veszi, a leírtakat elfogadja, azokkal egyetért.

  A regisztrációval Ön elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

  Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek mindenkor jogában áll megadott adatait módosítani és regisztrációját (profilját) törölni, mely utóbbi esetben megadott adatai kezelését haladéktalanul megszüntetjük, a közöttünk fennálló szerződés megszűnik.

  A regisztráció törlése mindenkor ingyenes, az az Ön részéről semmilyen további kötelezettséggel nem jár.
Definíciók
  weboldal: más egyéb megnevezéseken: weblap, honlap mely egy internetes weboldal a látogatók, felhasználók részére üzemeltető: a falad.hu weboldalt üzemeltető gazdasági társaság

  látogató: a weboldalt regisztráció nélkül használó jogi személyek

  érdeklődő: korábban említett „látogató”, azon kitétellel, hogy vásárlási szándékkal rendelkezik

  felhasználó: a weboldalon regisztráló jogi személyek vagy gazdasági társaságok

  profil: a regisztráció során létrejövő saját kezelő felület

  aszf: általános szerződési feltételek

  hirdetés: a falad.hu weboldalon keresztül a falad.hu adatbázisába és tárhelyére regisztrált szöveges adatok és képi tartalomelemek alapján létrejövő egységes felület

  hirdetési lista: a falad. hu összes hirdetése

  hirdetés feladása: hirdetés regisztrálása a falad.hu hirdetési listájába
1. A falad.hu alapadatai
  Az üzemeltető cégneve: IT Referens Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető)
  Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 12-09-010116
  Az üzemeltető postázási címe: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  Az üzemeltető székhelye: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 38736667
  E-mail: info@falad.hu
  Adószám: 26249391-2-12
  A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatok:
  A tárhely-szolgáltató cégneve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  A tárhely szolgáltató adószám: 14571332-2-42 / HU14571332
  A tárhely-szolgáltató címe: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4.
2. Általános tudnivalók, a falad.hu célja
  Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyát a falad.hu oldalon történő, regisztráció utáni szolgáltatás-nyújtási folyamat képezi.

  A falad.hu funkciója, az internetes online kereskedelemben a vevő és eladó közötti kapcsolat megteremtése.

  A falad.hu célja, hogy a weboldalt felkereső és esetlegesen potenciális vásárlási szándékkal érkező látogatókat (továbbiakban: érdeklődő, vevő, vásárló) és a weboldalon hirdető felhasználókat kapcsolatteremtési célból egymással összehozza. Oly módon, hogy az érdeklődő a falad.hu webes felületén a falad.hu adatbázisában potenciális eladási szándékkal regisztrált felhasználóknak (továbbiakban: eladó, hirdető, szolgáltató), az általuk megadott kapcsolat felvételi paramétereknek megfelelően vásárlási szándékát jelzi, majd a falad.hu az érdeklődő szándékot a szolgáltatást nyújtó felhasználók felé közvetítés céljából továbbítja. Az érdeklődő és a szolgáltatást nyújtó felhasználók közötti tényleges adás-vételi szerződés létrejötte és megkötése már a feleken múlik, az adás-vételben és szerződéskötésben az Üzemeltető már nem vesz részt, a szerződésben félként sem szerepel.

  A felhasználó köteles a regisztráció és profiladatai kitöltése során a kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Ellenkező esetben a falad.hu oldal kitilthatja az adott felhasználót és regisztrációját (profilját) törölheti. Az adatok pontos megadása egyébiránt a leendő adás-vételi esemény létrejövetelének is érdekében áll, így a folyamat is akkor lehet eredményes, ha az annak alapjául szolgáló adatok is pontosak.

  A sikeres regisztrációval az Üzemeltető és Ön között létrejövő szerződést a falad.hu elektronikus formában visszaigazolja. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ugyanakkor azt a falad.hu rendszere rögzíti, az később is bármikor hozzáférhető. A szerződés határozatlan időre jön létre, azt Ön bármikor, indokolás nélkül egyoldalúan megszüntetheti (profiljának törlésével). A szerződést az Üzemeltető is bármikor indokolás nélkül megszüntetheti, az érintett felhasználói profil törlésével. Amennyiben profilját az Üzemeltető törli, úgy erről Önt e-mail útján értesíti.
3. A falad.hu működésének részletszabályai
  Hirdetés felelősségének meghatározása

  Kizárólag olyan hirdetés helyezhető el a falad.hu rendszerében, melynek tulajdoni joga egyértelműen a regisztrált hirdetőhöz kapcsolható és a tulajdonában áll a termék vagy szolgáltatás. Az üzemeltető nem kérdőjelezi meg a hirdetés feladásakor a hirdetés tulajdonjogát, annak tartalmi hitelességét, valódiságát, ezen tartalmakat az üzemeltető a hirdető felhasználónak elhiszi, ezért a feltöltésre kerülő hirdetésért az üzemeltető felelősségre nem vonható, továbbá a hirdetés felelőssége kizárólag a regisztrált hirdetőt terheli, aki kifejezetten elfogadja és vállalja jelen aszf alapján az abszolút és teljes felelősséget. Amennyiben a hirdetés tartalma, valódisága, tulajdonjoga és egyéb negatív hatás miatt az üzemeltetőt sérelem éri, esetlegesen az üzemeltető pereskedésre, bírósági ügybe bonyolódik emiatt, akkor a hirdető jelen aszf alapján kifejezetten vállalja a pereskedés és egyéb bírósági procedúrák költségének száz-százalékos és 30 munkanapon belüli megtérítését az üzemeltető részére. Továbbá az üzemeltető jogosult a jogi procedúrák lezárulását követően a negatív hatáskeltés és az üzemeltető nevének és/vagy rendszerének hitelrontása miatt kártérítési igény felrovására a hirdetővel szemben! A hirdető kifejezetten átvállal minden olyan költséget, amely a hirdetése miatt az üzemeltetővel szemben indított büntetőjogi eljárás vagy vizsgálat során keletkezik, ezen költségeket az üzemeltető a hivatalos kézhezvételtől számítva azt 30 munkanapon belül a hirdetőre terheli, melyet a hirdető köteles maradéktalanul megtéríteni az üzemeltető részére, függetlenül attól, hogy az eljárás vagy vizsgálat lezáródott vagy sem. A hirdetés feladásával Ön elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit, amennyiben nem ért egyet akkor kérjük, hogy ne adjon fel hirdetést a falad.hu weboldalon.

  Hirdetés és regisztrálása:

  A regisztrált felhasználó a regisztráció véglegesítését követően, szöveges adatok megadásával és képi tartalomelemek feltöltésével kapcsolhatja (továbbiakban: hirdetés feladás) profiljához értékesíteni kívánt szolgáltatásait vagy termékeit (továbbiakban: hirdetés). A díjmentesen regisztrálható hirdetések megjelenítési ideje feladási időtől számítva 30 nap. Magánszemély jellegű profilok maximalizáltan 50db, a céges jellegű profilok 1db hirdetés regisztrálhatnak díjmentesen a falad.hu rendszerének használatával. A hirdetés a feladást követően az Üzemeltető ellenőrzése nélkül azonnal megjelenik a nyilvánosság előtti hirdetési listában, azonban az Üzemeltetőnek jogában áll utólagos ellenőrzést végezni a feladott hirdetésen, továbbá jogában áll az ellenőrzési művelet a megjelenítési folyamat elé történő sorolása is. Amennyiben a hirdetés a falad.hu szabályzatával ellentétes vagy más természetes személy, jogi személy vagy gazdasági társaságokra vonatkozó sérelmet tartalmaz, akkor az Üzemeltetőnek jogában áll a hirdetés azonnali eltávolítása, továbbá a hirdető a falad.hu rendszer használatából történő indoklás nélküli és egyben azonnali törlése.

  Hirdetés - Képi tartalmi elemek:

  A hirdetés regisztrációjakor 4 db fénykép társítható a hirdetéshez. A képek és a hirdetés összekapcsolásában a falad.hu rendszere segíti a felhasználót. A felhasználó a rendszer feltöltési modulja segítségével a képeket a falad.hu és az üzemeltető szabadon felhasználható rendelkezésére bocsájtja mindenkor díjmentesen. Az Üzemeltetőnek jogában áll a társított képek feltöltési folyamata során, a képeken méretbeli és minőségbeli transzformációs művelet végrehajtása. A felhasználó által feltöltendő képek nem tartalmazhatnak védjegyet vagy egyéb más bélyegképet. A feltöltési transzformációs folyamat során az Üzemeltetőnek jogában áll a falad.hu logóját, arculattervét, mint védjegyet, képként, bélyegképként beágyazni a felöltendő képre. Az Üzemeltetőnek jogában áll eltávolítani azon hirdetést, amely a jelen szabályzatban megfogalmazott képekre vonatkozó kitételeknek nem felel meg.

  Hirdetés lejárat:

  A hirdetés annak feladási pontos idejétől számítva 30 nap múlva lejár, ekkor inaktív állapotba sorolja a falad.hu rendszere, mely szerint a hirdetés már nincs a nyilvánosság előtt megjelenítve, de a hirdető profiljában még látható lista elemet képvisel. Az inaktív hirdetés további 30 napig szerepel a falad.hu adatbázisában, a hirdetőnek ez idő alatt van lehetősége a hirdetés törlésére. A hirdetés végérvényesen törlődik a falad.hu hirdetési listájából, amennyiben letelik az inaktív időtartam.

  Hirdetés felfüggesztése, törlése végleges törlése:

  Az üzemeltetőnek jogában áll a hirdetés vizsgálata, továbbá amennyiben a vizsgálat során negatív hatáskeltést, sértést vagy szabályzat ellenességet állapít meg, akkor jogában áll a hirdetés felfüggesztése vagy akár azonnali törlése is. Felfüggesztés során a falad.hu lehetőséget biztosít a hirdetőnek a hirdetésének tartalmi javítására. A felfüggesztés során a hirdetés inaktív állapotba kerül, és az nem jelenik meg nyilvánosság előtt. A felfüggesztett hirdetéseket 30 napig tárolja a falad.hu rendszere, ezt követően véglegesen törli hirdetések listáját tartalmazó adatbázisból.

  Hirdetés többszöri feladása:

  Ugyanarra a termékre vonatkozó hirdetés feladása: tilos. Amennyiben az Üzemeltető ilyet tapasztal az Ön hirdetései között, akkor jogosult azt eltávolítani vagy szükség esetén jogosult az egész profil eltávolítására is.

  Tiltott hirdetés típusok:

  Tilos az alább felsorolt hirdetési típusuk regisztrálása a falad.hu rendszerében, adatbázisában. Jelen tilalom megsértése esetén a „Felelősségi szabályzat” az irányadó, továbbá az Üzemeltetőnek jogában áll a szabályzatot megsértő felhasználót törölni, jövőbeli hozzáférését végérvényesen korlátozni, pl.: esetlegesen meghatározható IP cím alapú tiltással

  Tiltott hirdetések és tartalmak:

   - a falad.hu egyéni szabályzatát sértő hirdetés
   - kormányrendeleteket, jogszabályokat sértő hirdetés
   - erkölcsöt, erkölcsi jogokat, etikát sértő hirdetés
   - másokat sértő hirdetés
   - bűncselekményből vagy orgazdaságból eredetezhető termék és szolgáltatás hirdetése
   - bűncselekményre, szabálysértésre késztető hirdetés
   - nem valós tartalmú hirdetés
   - reklámozásra szolgáló hirdetés
   - tűz- és robbanásveszélyes termékek hirdetése
   - alkohol, dohány termékek hirdetése
   - illegális termékek hirdetése
   - pornográf tartalmú termékek, szolgáltatások hirdetése
   - olyan termékek és szolgáltatások hirdetése, mely kifejezetten szakirányú értékesítési végzettséget vagy engedélyköteles tevékenységet igényelnek
   - más weboldalakra mutató linkek elhelyezése a hirdetésben
4. A falad.hu, mint szolgáltató
  A falad.hu a 2. pontban megjelölt tevékenységgel kapcsolatosan egyszerre nyújt szolgáltatást a hirdetést kereső látogatóknak és a hirdető felhasználóknak azzal, hogy segít kiválasztani regisztrált felhasználók hirdetései közül az adott keresésre legalkalmasabb hirdetőt. Az üzemeltetőnek jogában áll a keresési paraméterek és a statisztikai elemzések alapján rangsorolni a keresésnek megfelelő hirdetéseket.

  Azzal, hogy Ön a falad.hu rendszerében regisztrál, Ön elsődlegesen az Üzemeltetővel kerül jogviszonyba, adatait az Üzemeltető kezeli, a falad.hu szolgáltatásait az Üzemeltető nyújtja Önnek.

  Ön a falad.hu adatbázisában található hirdetésekből kereshet hirdetőt. A megfelelő hirdető kiválasztása az Ön által megadott keresési paraméterek, továbbá a falad.hu egyedi statisztikai elemzésének eredményeként keletkező listából lehetséges. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hirdetési listát és a találati listát egyedileg rangsorolja, feladási idő vagy statisztikai elemzés vagy fizetett hirdetések tekintetében. A kilistázott találatokból Ön választhat egyénileg, hogy mely hirdetőkkel kívánja felvenni a kapcsolatot.

  A kereső és látogató felhasználók csak regisztrált felhasználóként tudják a kapcsolatot felvenni a hirdetővel. A kapcsolatfelvételt követően a hirdetők eldönthetik, hogy elfogadják e az Ön hirdetésre vonatkozó ajánlattételét, és amennyiben igen akkor felveszik Önnel a kapcsolatot az Ön által megadott kommunikációs csatornák egyikén (email, telefon, falad.hu válasz üzenet).

  Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a falad.hu oldalon nyújtott szolgáltatások színvonalának folyamatos javítása érdekében az oldalon megjelenített szolgáltatás-típusok fajtáit és számát folyamatosan változtassa, továbbá a kapcsolatteremtés részletszabályait és jelen aszf-et módosítsa. A változtatásokról a regisztrált felhasználókat – így Önt – az Üzemeltető minden alkalommal elektronikusan úton és formában értesíti, a változások hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal.

  Regisztrációjával és adatlapjának kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatunkban rögzítettek szerint kezeljük, és ennek keretében azt továbbítsuk a rendszerünkön keresztül Önnek és az Ön által kiválasztott hirdető vagy érdeklődő felhasználónknak (Hirdetést feladó vagy hirdetésre jelentkező felhasználók részére).

  Ön az ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Ön számára felhasználóink, partnereink ajánlatát és reklámjait megjelenítsük.
5. Felelősségi kérdések
  A felhasználó által a falad.hu rendszerében regisztrált hirdetés és az ahhoz csatolt kép vagy képek, továbbá a hirdetésének teljes tartalmáért, illetve a hirdetés által okozott minden vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó a felelős. Az Üzemeltető sem a hirdetésért, sem annak semmilyen jellegű tartalmáért, továbbá a hirdetés által okozott kárért felelősséget nem vállal és felelősségre nem vonható! A felhasználó köteles a falad.hu rendszerét elsősorban jogszerűen használni, továbbá köteles a mindenkor hatályos törvények, jogszabályok és előírások szigorú betartásával használni, végül, de nem utolsó sorban köteles a jelen aszf-ben megfogalmazott szabályok betartásával használni.

  Az Üzemeltető az adás-vételi felek (igénybe vevő és szolgáltató) közötti jogviszonyban félként nem vesz részt és szerződéskötésre sem jogosult a felek nevében, ennél fogva semmilyen felelősség nem terheli egyik fél irányában sem, továbbá az Üzemeltető felelősségre nem vonható az esetlegesen létrejött adás-vételi szerződések teljesítéséért, sem az igénybe vevők valamint a szolgáltatást nyújtók által megadott adatok helyességéért.

  Az Üzemeltető szintén nem vállal felelősséget azért, hogy az érintett adás-vételi felek (tehát a lehetséges eladó-vevő) egymással létesítenek-e, és ha igen, milyen tartalommal és formában jogviszonyt.

  Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyet olyan harmadik fél okoz, aki a felhasználók bármely hibájából vagy egyéb okból a belépéséhez szükséges azonosítókról tudomást szerzett.

  Ugyanakkor a falad.hu törekszik arra, hogy kizárólag olyan szolgáltató-eladók szerepeljenek megjelenített hirdetések között, akiknek a tevékenységével kapcsolatban nem érkezik olyan visszajelzés, miszerint az ne felelne meg a különböző jogszabályi és hatósági előírásoknak. Továbbá törekszik a falad.hu arra is, hogy a rendszerében kizárólag olyan érdeklődő vevők szerepeljenek, akik az általuk vásárolt termékek/szolgáltatások ellenértékét rendezte és panasz nem érkezett rá a falad.hu rendszerébe. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bármely felhasználójával (akár szolgáltatást kereső igénybe vevővel, akár a szolgáltatást nyújtóval) a kapcsolatot megszakítsa és az érintettek profilját bármikor törölje.

  Ön a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely problémáját, reklamációját ügyfélszolgálati telefonszámunkon, illetve e-mail címünkön tudja jelezni.
6. A webhelyhez hivatkozással kapcsolódó webhelyek
  A webhely tartalmazhat olyan más webhelyekre vonatkozó utalásokat (pl. hivatkozás, banner, gomb), amelyek webhelyünk egy adott szegmenséhez kapcsolódnak. Ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az Üzemeltetőnek bármilyen kapcsolata lenne ezekkel a webhelyekkel vagy tulajdonosukkal. Az ilyen webhelyekkel és a rajtuk szereplő információkkal kapcsolatban Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
7. Adatkezelés, szerzői jog, személyhez fűződő jogok
  A falad.hu honlapra történő minden adatfeltöltés önkéntes, és az Ön által megadott adatok kezelése (azok részleges vagy teljes törlése, helyesbítése) az Ön hozzájárulásán alapul.

  Azzal, hogy bármilyen, személyhez fűződő (személyiségi) jogot érintő vagy a szerzői jog által védett tartalmat helyez el a falad.hu-n Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető e tartalmakat a vonatkozó jogszabályok és jelen szerződéses feltételek rendelkezéseinek megfelelően (határidő nélkül, nem kizárólagosan, átruházhatóan, allicencbe adhatóan és jogdíjmentesen) felhasználja és továbbítsa azt a felhasználói részére.

  Mivel Ön bármikor megszüntetheti (módosíthatja) regisztrációját és profilját, az Üzemeltető vállalja, hogy ezekben az esetekben a tárolt adatokat és szellemi alkotásokat tovább nem tárolja, azokat saját rendszeréből törli, ugyanakkor a jelen szerződés alapján a felhasználók részére már átadott adatok és szellemi alkotások e felhasználók általi kezelésével (és különösen annak megszüntetésével) kapcsolatosan nem vállal semmilyen kötelezettséget.
8. Szerzői jog
  A falad.hu, mint weboldal és a hozzá kapcsolódó minden tartalom (kivételt képez ez alól a felhasználók által feltöltött tartalom) szerzői jogi védelem alatt áll, beleértve a saját kép, hang, videó anyagokat és az adatbázist is. A weboldal egyedileg kitalált megvalósításon alapul! A weboldal szerkezeti egysége, elrendezése, a tartalomban használt szöveg, nevek, kifejezések, színek egytől-egyig a szerző/szerzők saját gondolatai alapján készültek, mindennemű egyezésük vagy hasonlóságuk más weboldalak tartalmával és szolgáltatásaival kizárólag a véletlen műve. A szerző/szerzők, továbbá az üzemeltető kifejezetten elutasítják az esetlegesen hasonlóságból felmerülő szerzői jogok megsértésére vagy plagizálásra vonatkozó vádakat, továbbá kijelentik, hogy a hasonlósági észrevételek nem helytállóak, mivel a falad.hu teljes rendszere, kinézete, arculatterve saját szellemi alkotáson alapul, ugyanakkor elismeri, hogy a „közkincs” köreiből szoftverfejlesztési elemeket használt fel! Az szerző/szerzők/üzemeltetők nem vállalnak felelősséget, továbbá felelősségre nem vonhatóak a „közkincs” elemek használata miatt.
9. Irányadó jog, tájékoztatások
  Az Üzemeltető és a felhasználók közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók. A felek közötti jogviszonyt elsődlegesen a következő jogszabályok szabályozzák:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

  Üzemeltető – különös tekintettel a fenti jogszabályokra – az alábbiakról tájékoztatja felhasználóit:

  Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a falad.hu üzemeltetését másik személyre (cégre) ruházza át, mely esetben az Üzemeltető által kialakított adatbázis (így az Ön általunk kezelt adatai is) ezen új üzemeltető részére kerülnek átadásra, továbbá mely esetben az Üzemeltető helyébe az Üzemeltető és Ön között fennálló jogviszonyban ezen új személy lép; a regisztrációval Ön már most kifejezetten hozzájárul e lehetséges jövőbeni adattovábbításhoz és a szerződés átruházásához.
Kiadás ideje:
  2019.10.15.
Archivum: